Sillyfish Privacy Beleid

Sillyfish behandelt de door u – al dan niet via de website – aan ons verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacy regelgeving. 
Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd.
Op deze pagina informeren wij u welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. (naam, woonplaats, adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, bankrekeningnummer) Sillyfish gebruikt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst voor haar dienstverlening. Gegevens die u ons in het kader van een opdracht of correspondentie verstrekt bewaren wij niet langer dat strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Sillyfish verwerkt uw persoonlijke gegevens onder andere voor de volgende doelen en deze worden aan derden ter beschikking gesteld: – om u te kunnen contacteren, vraag te kunnen beantwoorden (bellen, e-mailen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld over een opdracht die u geplaatst heeft, bestelling te kunnen verwerken) – voor het afhandelen van uw betaling – voor de verdere uitvoering van overeenkomsten – om u van (nieuwe) producten en diensten van Sillyfish op de hoogte te houden – om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – voor dienstverlenende samenwerking met andere ondernemingen – of voor zover wij daartoe wettelijk zijn of worden verplicht.

Gegevensbescherming

Wij doen er alles aan om uw gegevens te beschermen; een waterdichte beveiliging daarentegen kunnen wij niet garanderen. Geen enkele manier van gegevensoverdracht via internet of een andere online methode is 100% veilig. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Sillyfish neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Social media


De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken LinkedIn en Facebook en Instagram. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacy verklaringen van LinkedIn, Facebook en Instagram om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Privacy beleid andere websites 

De website Sillyfish bevat links naar andere websites, die wellicht andere voorwaarden hanteren voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op de website Sillyfish worden genoemd. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites. 


Inschakelen van derden en doorgifte van persoonsgegevens 

Sillyfish zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door in een mail aan info@sillyfish.nl uw verzoek in te dienen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Klacht indienen

Als u een klacht hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail zenden naar info@sillyfish.nl. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en daarop zo spoedig mogelijk reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u daarover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel daar een klacht indienen.

Website

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat onze website virusvrij is, maar kunnen dat niet garanderen. Onze website maakt gebruik van een beveiligde netwerkverbinding via Secure Socket Layer (SSL). Ook nemen wij passende maatregelen om onze gegevensbestanden te beschermen tegen onrechtmatige toegang. Dit doen wij door actuele virusscanners en beveiligingsprogramma’s te gebruiken.

Wijzigingen privacyverklaring

Sillyfish behoudt ten allen tijde het recht deze privacy verklaring te wijzigen. De meest recente versie wordt op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Deze privacy en internet statement zijn afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van deze website. Eventuele aanpassingen en / of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacy statement.

Heeft u nog vragen over het privacy beleid?
Stuur dan een e-mail naar info@sillyfish.nl 

Breda, maart 2024